Detektor för bildgivande exit dosimetri

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 555 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00613

Statistik för sidan