Detektering och klassificering av defekter med digital röntgenteknik i lasersvetsat titan

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01351

Statistik för sidan