Destinationsutveckling - modell för exportmognad i Siljandbygden

Diarienummer
Koordinator Region Dalarna
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00803

Statistik för sidan