Designstudie ny pulsmodulator

Diarienummer 2016-05385
Koordinator ScandiNova Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 404 695 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2016