Designstudie ny pulsmodulator

Diarienummer 2016-05385
Koordinator ScandiNova Systems AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att ta studera en design optimerad för långa pulser. Målet är att denna design skall ligga till grund för möjligheten att ta fram en ny produkt för lång-puls modulator marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Eftersom längre pulser i huvudsak kräver omdesign av den puls transformator och de Switch Moduler som används för korta pulser kommer en hel del arbete fokuseras just där. Effekten av detta förväntas bli att minimera risken att dessa delar ej fungerar tillfredställande. Resultatet av dessa studier och tester skall sammanställas i en design rapport.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet inleds med en analys av befintlig design och generella beräkningar hur de nya delarna skall dimensioneras för att kunna generera långa pulser. Dessa beräkningar kommer att kompletteras med att jämföra gamla/nya tester för att verifiera kritiska delar i systemet och utvärdera olika komponenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.