Designade Cellulosa-Nanostrukturer (DesignCell)

Diarienummer 2007-01624
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 036 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - februari 2011
Status Avslutat