Designade Cellulosa-Nanostrukturer (DesignCell)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 036 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01624

Statistik för sidan