Design och prototyputveckling av mobila informationsteknikmiljöer för högautomatiserad industri

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Designhögskolan
Bidrag från Vinnova 3 272 499 kronor
Projektets löptid december 2004 - september 2008
Status Avslutat

Externa länkar