Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Design och optimering av kompositverktyg och utvärdering av tool/part interaktion

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att konstruera ett kompenserat verktyg med hjälp av numerisk analys och sedan tillverka verktyget. Därefter gjordes en analys av både verktyget och en tillverkad artikel.

Resultat och förväntade effekter

Följande utfördes i projektet: konstruktion av ett kompositverktyg, som efter FEM analys kompenserades för termisk förvridning. En verktygsdemonstrator samt en flygplansdel tillverkades som utvärderades med avseende på geometri. Båda dessa motsvarade toleranskraven.

Upplägg och genomförande

Nordic Aircraft har genom projektet fått hjälp att konstruera ett kompoenserat verktyg och med dess tillverkning. Detta resulterade I ett verktyg som motsvarade toleranskraven och som kan användas för att upprepat tillverka flygplansdelar. Detta har stärkt företagets konkurrenskraft inom ett av deras kärnområden nämligen verktygstillverknig och konstruktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04809

Statistik för sidan