Design D - en dag för kunskapsöverföring och kompetensutveckling om design och hållbar utveckling

Diarienummer
Koordinator SVENSK FORM SERVICE AKTIEBOLAG - Svensk Form
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01635

Statistik för sidan