DENSO-Acreo: SiC JFET Technology and System Evaluation

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04553

Statistik för sidan