Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den vedbaserade blöjan

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den vedbaserade blöjanSyftet är att utveckla en blöja som är helt baserad på cellulosa. Målet för projektet är att skapa en absorberande porös struktur där vedfibern utgör grunden till de komplexa strukturer och funktioner som produkterna kräver. Särskild vikt läggs vid produktionsprocess samt miljö- och hållbarhetsaspekter

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att leverera komponenter till en hygienprodukt utvecklad för hållbarhet ur ett livscykeltänkande.

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex delprojekt. Tre av dem är fokuserade på att modifiera fibrer och att utveckla fiberbindningar. Delprojekt fyra och fem har som mål att skapa och utvärdera fibernätverk samt att utvärdera potentialen för uppskalning till industriell tillverkning. Delprojekt sex syftar till att studera systemeffekter ur ett vidare perspektiv med avseende på olika hållbarhetsaspekter. Projektet löper under fyra år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02390

Statistik för sidan