Den svenska chefsmodellens förutsättningar och utmaningar i ett globalt perspektiv

Diarienummer 2008-01949
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Bidrag från Vinnova 4 025 100 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2013
Status Avslutat