Den svenska chefsmodellens förutsättningar och utmaningar i ett globalt perspektiv

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Bidrag från Vinnova 4 025 100 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01949

Statistik för sidan