Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Den första interstitiella fotodynamiska terapin för patienter med återkommande prostatacancer

Diarienummer
Koordinator SPECTRACURE AB (PUBL) - SpectraCure AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla en affärsplan för validering och kommersialisering av SpectraCures metod för behandling av patienter med återfall i prostatacancer efter strålbehandling. Utöver detta har affärsplanen utökats till att inkludera även primär behandling av prostatacancerpatienter. Den senare patientgruppen är en mångfalt större marknad, dock med ett antal etablerade behandlingsmetoder. De positiva preliminära resultaten från pågående klinisk studie gör att vi tror att metoden bör ha mycket goda möjligheter att etablera sig som en standardbehandling globalt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppdaterat företagets affärsplan enligt ansökan till Horizon 2020 fas 1. Följande förändringar gör att vi nu står bättre rustade att möta marknaden och våra patienters behov: 1. Positionera vår metod för primär behandling 2. Möjliggöra lokal/fokal behandling av prostatacancer Sammantaget kommer detta vidga vår potentiella marknad och erbjuda våra patienter en ytterligare flexibel, och förhoppningsvis, skonsammare metod än de befintliga standardmetoderna. Detta har möjliggjorts genom tekniskt, kliniskt och ekonomiskt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

En marknadsanalys beställdes av NC Biotechnology Center som indikerar att marknaden för prostatacancer kommer att öka 50-100% över en tioårsperiod. I diskussioner med våra kliniska partners har vi även beslutat oss för att rikta in oss på primär tumörbehandling för att möta de ökande behovet från patienter. I samband med det kan vi nu, genom teknisk vidareutveckling, erbjuda fokal behandling av prostatacancer. Man minskar på sätt riskerna för biverkningar hos patienterna. Sammantaget ger det oss en väldigt god möjlighet att etablera vår behandlingsmetod på en mycket bred marknad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03361

Statistik för sidan