Demontering av limmade förband med hjälp av ljusaktivering

Diarienummer 2009-02716
Koordinator Lumina Adhesives AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2009
Status Avslutat