Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demokratisering av behandling för depression genom nyskapande, kostnadseffektiva hjärnstimuleringstekniker

Diarienummer
Koordinator Flow Neuroscience AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att utför en genomförbarhetsstudie, för att avgöra om det kommersiella och tekniska utfallet hos en depresionsbehandling baserad på Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) och digital terapi för hemmabruk, är genomförbar. Målet var att analysera klienternas respons på produkten, ur ett användarperspektiv. Samt att kartlägga efterfrågan och prisnivå för produkten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten påvisade en livsduglig produkt som efterfrågas på en bred och tillgänglig marknad av köpare, som också är villiga att betala för det produkten har att erbjuda. Bland annat utfördes användartester som visade på ett positivt gensvar från potentiella köpare. Genom dessa användartester samlades också värdefull information och feedback gällande produktens användarvänlighet in.

Upplägg och genomförande

-Efterfrågan på produkten mättes genom ett säljtest online. Datatrafik riktades mot "landningssidor" och därigenom samlades statistik och data in. - Användartester där testdelatagarna fick i uppgift att montera headsetet med hjälp av instruktioner på appen utfördes. Användartesterna resulterade bland annat i värdefull återkoppling gällande bland annat användarvänligheten av produkten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juli 2017

Diarienummer 2017-03350

Statistik för sidan