Deltagande på SWII-konferensen Smart Products for Automated Transportation i Zürich

Diarienummer 2016-04473
Koordinator UbiGo Innovation AB
Bidrag från Vinnova 4 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017