Deltagande i ”Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop”

Diarienummer 2017-02243
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 093 kronor
Projektets löptid februari 2017 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

N/A

Resultat och förväntade effekter

N/A

Upplägg och genomförande

N/A

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.