Deltagande i ´Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop´

Diarienummer 2017-01597
Koordinator BnearIT AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att knyta viktiga kontakter med både finländska och Svenska intressenter för gemensamma projekt och uppdrag. Detta måste anses vara väl uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Knytit ett antal viktiga kontakter med både finländska och Svenska intressenter.

Upplägg och genomförande

De var ett möte med finska och svenska intressenter på plats i Helsingfors. Det genomfördes workshops och mingel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.