Deltagande i ´Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop´

Diarienummer 2017-01582
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att hitta potentiella projektpartners för gemensamma ansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Tre potentiella partners hittade, vidare kontakter kommer avgöra hur vi går vidare.

Upplägg och genomförande

Upplägget med många deltagare från många olika områden var både givande och förvirrande. Kanske skulle det behövts mer tid med andra deltagare för att få ut max av den intressanta deltagarlistan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.