Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i ´Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop´

Diarienummer
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att hitta potentiella projektpartners för gemensamma ansökningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tre potentiella partners hittade, vidare kontakter kommer avgöra hur vi går vidare.

Upplägg och genomförande

Upplägget med många deltagare från många olika områden var både givande och förvirrande. Kanske skulle det behövts mer tid med andra deltagare för att få ut max av den intressanta deltagarlistan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01582

Statistik för sidan