Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Deltagande i Hannover Messe 2019

Diarienummer
Koordinator Strain Labs AB - StrainLabs AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var: 1) Lansera Strainlabs produkt. 2) Hitta "early adopter" kunder. 3) Få feed-back från marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet med projektet blev. 1) Strainlabs produk blev lanserad och såg av ett stort antal potentiella kunder. 2) Strainlabs träffade flera kunder och uppföljning samt offerering pågår. 3) Strainlabs fick bra kritik från makrnaden som bla bekräftade behovet, värdet samt att utförandet är väl genomtänkt.

Upplägg och genomförande

Strainlabs deltog i i Sveriges Co-Lab monter på Hannover Messe genom utställningen Smarta Fabriker. Strainlabs hade donerat ett system till GTC som visda eupp det tillsammans med utrustning från bla Atlas Copco, ABB, Axis och Ericsson. Genomförandet bedöms som lyckat då alla mål uppnåddes. Dock blev alla företag kraftigt anonyminiserade i Co-Lab montern och det var svårt för besökare att för ett grepp om situationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2019

Diarienummer 2019-01352

Statistik för sidan