Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltaga på matchmakingevent i Sao Paolo

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Safety, Göteborg
Bidrag från Vinnova 13 829 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

RISE Mechanics Research önskade etablera kontakter med möjliga samarbetspartners i Brasilien. Genom att deltaga på matchmaking eventet i Brasilien har kompetenser och projektidéer kunnat presenterats i samband med personliga möten med olika personer från olika organisationer. Målet att skapa nya kontakter är uppfyllt genom att samtliga tillgängliga mötesmöjligheter bokades upp och genererade nya kontakter som inte fanns innan mötet.

Resultat och förväntade effekter

RISE har etablerat kontakt med sju olika intressenter och möjliga Brasilianska partners. Flera potentiella idéer som har diskuterades kan leda till projekt och samarbeten. De inledande kontakterna förväntas att generera verkliga samarbeten och gemensamma projektansökningar.

Upplägg och genomförande

Information om matchmakingeventet presenterades på RISE och på sektionen för Mechanics Research fann vi flera områden som eventet fokuserade på där vi arbetar inom. En presentation om verksamheten där expertområden beskrevs och ett antal projektförslag togs fram. Inför matchmaking eventet så fann vi matchning mot sju olika personer i Brasilien som ville diskutera samarbeten. Samtliga sju bokade möten genomfördes under matchmakingdagen. Kontakter med samtliga sju personer har skapats och diskussioner om samarbets- och projektidéer har inletts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2019

Diarienummer 2019-04405

Statistik för sidan