Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Deep Process Learning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 2 908 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att utveckla ett processtyrningsstod baserat pa deep learning. Genom att dra nytta av det data som genereras i processtyrningssystemen var projektets mål att foresla atgarder och forbattringar av utvalda KPI:er för att bidra till optimering av slutproduktens kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom ramen för projektet har parterna inte lyckats nå så långt som man planerat, och är inte redo för en automatisk styrning baserad på de resultat som finns vid projektets slut. Resultaten från analysen kan som ett första steg användas som ett beslutsstöd för operatörer, inom vissa gränsvärden. Ett viktigt resultat är den ökade insikter om möjligheterna kring deep learning i processtyrning som kommer att leda till ytterligare utveckling och försök för att identifiera rätt område för att applicera tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tätt samarbete mellan parterna, med ett delegerat ansvar för de olika arbetspaketen: Datainsamling, Utveckling av algoritmer för deep learning för processindustrin, User experience och visualisering, och Dissemination. En viktig del av genomförandet har varit att samla tillräckligt stora mängder data och i synnerhet data om avvikelser, att kvalitetssäkra data, och också att hitta ett bra sätt för att överföra stora datamängder på ett robust och säkert sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01970

Statistik för sidan