Debrisan Reloaded

Diarienummer
Koordinator Magle Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2012
Status Avslutat