Dance Crew - ett trådlöst, mobilt dansdatorspel

Diarienummer
Koordinator Movinto Fun AB
Bidrag från Vinnova 1 460 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04215

Statistik för sidan