Dahméninstitutet 2006-2008

Diarienummer
Koordinator DAHMÉNINSTITUTET FÖR STRUKTURELL FÖRÄNDRING OCH - Dahméninstitutet för strukturell förändring och ledning AB
Bidrag från Vinnova 10 949 989 kronor
Projektets löptid maj 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar