CTPro - Nya produktionssystem för träindustrin baserade på industriell tomografering

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01580

Statistik för sidan