Crowed sourcing tjänster

Diarienummer
Koordinator BOOKHOUSE EDITIONS AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01158

Statistik för sidan