Crowed sourcing tjänster

Diarienummer
Koordinator BOOKHOUSE EDITIONS AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2010
Status Avslutat