CPADEVELOPMENT

Diarienummer
Koordinator Biovator AB - Biovator AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 789 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00453

Statistik för sidan