CPADEVELOPMENT

Diarienummer 2007-00453
Koordinator Biovator AB - Biovator AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 789 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - november 2009
Status Avslutat