COST Action 928 workshop Naples 2-4/3

Diarienummer 2010-01015
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 15 817 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat