CORE - CO2 Reduction for long distance transport

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6100, CTP
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01923

Statistik för sidan