CORE - CO2 Reduction for long distance transport

Diarienummer 2010-01923
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6100, CTP
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat