COnvergent and SEmantic aware Mobile networks and services (COSEM)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02984

Statistik för sidan