Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

COnvergent and SEmantic aware Mobile networks and services (COSEM)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02984

Statistik för sidan