Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

COnvergent and SEmantic aware Mobile networks and services (COSEM)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02984

Statistik för sidan