COnvergent and SEmantic aware Mobile networks and services (COSEM)

Diarienummer 2009-02984
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - oktober 2012
Status Avslutat