Controlling chronic inflammatory diseases with combined efforts (Combine)

Diarienummer 2007-01996
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 64 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar