Controlling chronic inflammatory diseases with combined efforts (Combine)

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 64 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01996

Statistik för sidan