ContentMap, ett nytt sätt att hitta och samla dokument från olika källor i molnet och i datorer

Diarienummer 2016-05562
Koordinator CONTENTMAP AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 165 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Pågående
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Foretagets forsta generation klient-baserade produkter ar levererade for Windows och Mac OSX. De har salts till foretagets forsta 15 kundforetag under utvecklingstiden. Projektet kommer att utveckla, forfina och validera foretagets produkter och deras varde pa marknaden. Bade affarsmodell och go-to-market strategi kommer att forbattras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla, forfina och validera foretagets produkter och deras varde pa marknaden. Bade affarsmodell och go-to-market strategi kommer att forbattras.

Planerat upplägg och genomförande

Pa plats traning for att hjalpa foretaget att utvecklas, testa vara produkter och utveckla en hallbar product-market-fit pa plats i Silicon Valley for mojliga kunder, industri experter och investerare.

Externa länkar

Hemsida för nedladdning av produkten ContentMap samt kortare beskrivningar av funktion

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.