Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa

Diarienummer 2018-01284
Koordinator Consupedia AB - Consupedia
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Visionen är att nå det hållbara samhället, där produkter som lever upp till långsiktig hållbarhet med avseende på ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden har majoritet på marknaden. Konsumenternas möjligheter att genom sitt konsumtionsval bidra till önskad utveckling är beroende av tillgång till kunskap och information om produkter, tjänster och företagsbeteenden. Vi tror att en upplyst konsument bidrar till att samtliga hållbarhetsmål nås i snabbare takt. Consupedia samlar och tillgängliggör relevant information samt knyter det till produkter och producenter.

Förväntade effekter och resultat

Förenkla beslutsprocessen så kommer samhället i högre grad att ta konsumtionsbeslut i enlighet med samhällets gemensamma ideologi. Consupedia är ett unikt verktyg som fungerar som beslutsstöd i enlighet med användarens egna värderingar samt de 17 globala hållbarhetsmålen. Detta är nudging, som enligt 2017 års Nobelpristagare i ekonomi, Richard H Thaler, är det enklaste sättet att underlätta för människor att ta beslut som är bra för dem själva eller samhället utan påtryckningar, och därigenom förändra beteendemönster. "Gör det lätt att göra rätt".

Planerat upplägg och genomförande

Att via mobil- och webbapplikationer hjälpa människor att göra bättre val för rättvisa, miljö och hälsa såväl lokalt som globalt, genom tillgång till lättillgänglig information och feedback. Verktyg skapas och formas med stöd av Kungliga Tekniska Högskolan samt Högskolan Dalarna.

Externa länkar

Landningssida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.