Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Consupedia - värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa

Diarienummer
Koordinator Consupedia AB - Consupedia
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Consupedia har byggt ett Wikipedia för konsumenten. En webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger information om alla dagligvaror på marknaden. Ett unikt beslutsstöd för värderingsstyrd konsumtion. Över 170 000 livsmedelsprodukter finns analyserade och kategoriserade i databasen och djupgående information är både lättillgänglig och lättbegriplig. Vår tjänst används idag av kommuner, skolor, restauranger och privatpersoner, dock fortfarande som BETA-version.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats med att tillhandahålla information för att öka konsumentens möjligheter att genom sitt konsumtionsval bidra till önskad utveckling. Consupedia kommer aldrig att bli färdigt utan befinner sig ständigt i en fas av utveckling och förbättring, dock är förmågan att leda en konsument mot en värderingsstyrd konsumtion idag mycket stor och målen för utvecklingen av tjänsten har uppfyllts och passerats. Stort intresse har visats för tjänsten och vi ser stora möjligheter till att styra samhällets konsumtion mot en hållbar framtid.

Upplägg och genomförande

Vi har använt oss av digitala verktyg för att kommunicera över långa avstånd då gruppen är utspridd över landet. Det har visat sig fungera bra men kanske borde vi ha setts oftare för att svetsa samman gruppen mer. Riskanalysen borde i efterhand ha koncentrerat sig mer på att analysera och hitta motstridiga intressen och i mindre grad fokusera på kritisk massa och svårighetsgraden på tech-lösningarna. Efter färdigställande av tjänsten har vi till största del blivit hyllade men även mött motstånd från vissa intressenter där information som ökar transparensen är inte alltid välkommen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01284

Statistik för sidan