CONSIDER8: Hänsynsfull förädling av trafikdata från nätverk för mobil kommunikation

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2011
Status Avslutat