Conference on Thinking June 2007

Diarienummer 2005-00977
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2005 - augusti 2007
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.liu.se/thinkingconference