Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CONCORDIA: Cybersäkerhetskompetens för Forsking och Innovation

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Cybersecurity Lab, Kista
Bidrag från Vinnova 12 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juni 2024
Status Pågående

Syfte och mål

För att stärka och utveckla EUs förmåga inom cybersäkerhet har en etablering av ett Europeiskt Industri, Teknik och Forsknings Cybersäkerhetskompetenscenter föreslagits till 2021. Kompetenscentrets mål är att stärka och utveckla teknologisk och industriell förmåga inom cybersäkerhet, öka EUs industriers konkurrenskraft på cybersäkerhet och vända cybersäkerhet till en fördel. CONCORDIA syftar till att underlätta upprättandet av det föreslagna centret genom att tillhandahålla, t.ex. handlingsplan, styrningsstruktur, ekosystem och vetenskaplig excellens.

Förväntade effekter och resultat

Innovationspotentialen i projektet fokuserar på tre dimensioner: (i) Vetenskaplig och teknologisk: Identifiera ledande teknologier för cybersäkerhetshot och sårbarheter, ompröva tillvägagångssätt inom cybersäkerhet för att minska exponering av attacker. (ii) Näringsliv: Undersöka nya affärsmöjligheter och direkta samarbeten med ledande europeiska industrier. (iii) Social innovation, mångfald, flexibel, inkluderande och integrerande: Öka säkerheten och robustheten i det europeiska digitala samhället.

Planerat upplägg och genomförande

CONCORDIA har - 46 parter; 23 från industrin och 23 andra organisationer, - fem pilotstudier inom finans, hälsa, telekom, e-mobilitet och försvar, - interdomän demonstration av hotbildsanalyser för EU och det planerade DDoS Clearing House och - samarbete med säkerhetsorganisationerna ENISA, EUROPOL, europeiska försvarsbyrån och Natos CCDCOE. CONCORDIA handlar i huvudsak om samarbeten inom cybersäkerhet för att bygga ekosystem som stärker forskning, utveckling och innovation i EU. Från Sverige deltar RISE och Ericsson, med deltagande i samtliga arbetspaket. RISE är också medlem i styrelsen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2024

Diarienummer 2019-01305

Statistik för sidan