Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CompMethGlass

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2010 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den största framtida förbättringen av trafiksäkerheten kommer att bygga på aktiva säkerhetsfunktioner som kan förutse och förebygga olyckor. Många av de aktiva säkerhetsfunktionerna baseras på möjligheten att känna av omgivningen. SMART-sensing är ett bilateralt fransk-svenskt forskningsinitiativ som syftar till att påskynda utvecklingen inom sensorteknik genom utvärderingsverktyg och metoder. Målen för projektet är - att utveckla fotgängardockor möjliga att använda i både laboratorietest av sensorsystem och vid provning av vägfordon på provbana - att utveckla testmetoder för fotgängardetektering både i laboratorieförsök och i provbanetester - att återskapa en fotgängardocka i den virtuella världen - att ge jämförbara uppfattning vision sensor av en mänsklig docka i den virtuella världen - att utveckla mänskliga modeller som överensstämmer i verklighet och simulering

Förväntade effekter och resultat

Den nya teknikens syfte att ge en konkurrensfördel till den europeiska fordonsindustrin. Forskningsinitiativet SMART-sensing kombinerar simulering och fysiska tester för att utveckla teknik som stödjer den industriella utvecklingen inom området intelligenta sensorsystem. Huvudsyftet är att skydda utsatta trafikanter (vulnerable road users) vilket idag är viktigt för den europeiska fordonsforskningen. Smarta sensorsystem för att upptäcka hinder i kombination med avancerat bromssystem kan avsevärt förbättra trafiksäkerheten. Projektet ska leda till nya sätt att testa för validering och verifiering av sensorsystem. Försöken på modeller för upptäckt av fotgängare kan utvidgas till att detektera andra typer av hinder som t ex fordon.

Planerat upplägg och genomförande

SMART-sensing är uppdelad i två delprojekt: 1) verktyg och robusta testmetoder 2) förbättrad teknik för simulering och dess kombination med fysiska tester. Delprojektet 1 syftar till att utveckla utrustning och provningsmetoder för att upptäcka fotgängare. Dessa inkluderar realistiska fotgängardockor som kan användas både i laboratorier och på testbanor. Dessa dockor måste vara representative för fotgängare i trafiken, kunna användas ihop med olika sensortyper (radar, vision, infraröd), ge hög upplösningskvalitet och högkvalitativt utförande. Delprojektet 2 kommer att fokusera på specifikationer, utveckling och validering av en mänsklig digital modell. Denna modell kan införlivas i en körsimulator eller ett programvaruverktyg för användning i ett sammanhang av utveckling och validering av sensorsystem för upptäckt. SMART-sensing- projektets löptid är 24 månader. Det kommer att föra samman 13 franska och svenska partner som deltar i två delprojekt. Det omfattar fordonstillverkare, forskningsinstitut och små och medelstora företag (SMF) som är involverade i projektet. Det engagerar experter på olyckor, forskare och systemutvecklare, experter på mänskliga modeller, experter i simulering, i metrologi och utveckling av standarder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00958

Statistik för sidan