Commercial potential of antibody-based PET imaging

Diarienummer 2017-01855
Koordinator BIOARCTIC AB
Bidrag från Vinnova 685 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat