Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

CombCut revolutionary selective weed cutter for the European markets

Diarienummer
Koordinator JUSTCOMMONSENSE EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att arbeta fram en affärsplan för en Fas 2 ansökan inom Horizon 2020 programmet. Detta är uppfyllt i och med att en sådan ansökan nu är inlämnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi hoppas på ett positivt mottagande av vår ansökan och att den blir beviljad

Upplägg och genomförande

Arbetet med Fas 2 ansökan har skett med såväl anställd personal som inhyrda konsulter, i sverige och utomlands.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00455

Statistik för sidan