CombCut revolutionary selective weed cutter for the European markets

Diarienummer 2018-00455
Koordinator JUSTCOMMONSENSE EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en affärsplan för den internationella uppskalningen av CombCut - en innovativ metod för att bekämpa ogräs i växande gröda helt mekaniskt utan kemikalier. Projektet syftar till att öka vår marknadsandel i EU och genomföra en ny teknologisk anpassning för att produkten ska kunna introduceras på nya marknader.

Förväntade effekter och resultat

Att ta fram en affärsplan för den internationella uppskalningen av CombCut - en innovativ metod för att bekämpa ogräs i växande gröda helt mekaniskt utan kemikalier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ta fram en affärsplan för den internationella uppskalningen av CombCut - en innovativ metod för att bekämpa ogräs i växande gröda helt mekaniskt utan kemikalier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.