Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CombCut revolutionary selective weed cutter for the European markets

Diarienummer
Koordinator JUSTCOMMONSENSE EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att arbeta fram en affärsplan för en Fas 2 ansökan inom Horizon 2020 programmet. Detta är uppfyllt i och med att en sådan ansökan nu är inlämnad.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas på ett positivt mottagande av vår ansökan och att den blir beviljad

Upplägg och genomförande

Arbetet med Fas 2 ansökan har skett med såväl anställd personal som inhyrda konsulter, i sverige och utomlands.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00455

Statistik för sidan