Co-operation agreement between the IEC CODIRECT and the Berzelii Centre EXSELENT.

Diarienummer
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04860

Statistik för sidan