Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CMART - testarena smart gjutgods

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 489 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en plan för uppbyggnad av en effektiv och öppet tillgänglig testmiljö för framtagning och utvärdering av metallgjutgods med inbäddade sensorer, smart gjutgods har upprättats, med breddning till begreppet ´digitaliserad metall´

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har samtal förts med många parter, både avseende den direkta gemensamma strategiska synen på denna plan för en gemensam utvecklingsmiljö. Det har inneburit att 8 organisationer (RISE, Swerim, Chalmers, Luleå Tekniska Universitet, Gestamp, Husqvarna, SKF, Xylem) har valt att binda sig för en gemensam ansökan på denna satsning, och att ett långt större antal företag, institut och akademier har visat stort intresse för senare anslutning eller till specifika delar till satsningen.

Upplägg och genomförande

Under projektet Smart gjutgods har parterna RISE; Husqvarna och SKF gemensamt lärt vad som fungerar för att utveckla gjutgods med sensorfunktionalitet, och vad som behövs ytterligare för att sätta igång den disruptiva innovationsprocess som ligger framför denna teknologi; Dels är nödvändigt att skapa en bredare intressentbas för teknologiutvecklingen, för att få tillgång till mer utvecklingsresurser. Resurserna behövs för att mer detaljerat genomföra tester som gjorts inom projektet, och att bygga upp teoribildningen kring de olika verifierade försök som gjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00483

Statistik för sidan