Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Closing the plastic packaging loop

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tävlingens mål om att få fram ett material som innehöll 90% återvunnen plast från konsumentförpackningar uppnåddes inte men det vinnande bidraget innehöll ca 60% återvunnen plast från konsumentförpackningar. Det är ett långt steg på vägen mot en cirkulär ekonomi. Om tävlingen skulle genomföras fler gånger så är det troligt att målet skulle kunna nås. Syftet med tävlingen, som var att öka acceptansen för återvunnen plast och att hitta nya tillämpningar för återvunnen plast från förpackningar, har uppnåtts som ett resultat av projektets genomförande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två tillverkare av plastfilm har börjat sälja produkter som innehåller plast från återvunna konsumentförpackningar. Projektet har lett till att flera användare av plastfilm har börjat se över vilka av deras förpackningar som skulle kunna tillverkas av återvunnen plast.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som en tävling där priset var att få sitt material testat och utvärderat för en ny tillämpning med stor potential. Både de tävlande och deltagarna i juryn kunde dra nytta av den mediala uppmärksamheten i samband med tävlingen. Tävlingen ledde till att viktiga kontakter knöts i värdeförädlingskedjan för återvunnen plastråvara.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02033

Statistik för sidan