Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CLOSER

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att, tillsammans med nyckelaktörer utforma upplägg, struktur, roll, arbetssätt och innehåll för Closer som nationell plattform med transporteffektivitet som utgångspunkt.

Resultat och förväntade effekter

En verksamhetsbeskrivning av CLOSER som är förankrad med industri, akademi och samhällsaktörer. Ett strukturellt förslag som optimerar samspelet med existerande formationer av olika slag. Framtagande av en initial projektportfölj. Identifiera och påbörja utvecklingen av en modell för marknadsutveckling och innovation Definiera en årlig budget för de första fem åren. Föreslå hur CLOSER kan utvecklas till ett stark internationellt erkänt nod. Baserat på en utvecklad verksamhetsidé genomlysa vilka andra viktiga parter som över tid kan tillföra substans till CLOSER. Föreslå en fysisk miljö för CLOSER på Lindholmen.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer drivas från Lindholmen Science Park, med en utpekad projektledare. Projektledaren kommer rapportera till en styrgrupp bestående av myndigheter, akademi och representanter från industrin. Genomförandet kommer till stor del göras genom workshops, intervjuer och dialoger med aktörer i systemet. Förslag kommer sammanställas och förankras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02128

Statistik för sidan