Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CLINICAL DEVELOPMENT OF THE NOVEL TUMOUR SELECTIVE CONTRAST AGENT SN132D

Diarienummer
Koordinator SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL) - Spago Nanomedical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att utveckla en affärsplan som innehåller en färdplan för den kliniska utvecklingen och efterföljande kommersialisering av SpagoPix. Projektets mål är en bedömning av den tekniska och marknadsmässiga möjligheten att kommersialisera nytt nanomaterialbaserat tumörselektivt MRI-medel, SpagoPix.

Långsiktiga effekter som förväntas

Spago Nanomedical har analyserat marknadsdata och genomfört intervjuer med potentiella partners / KOLs. Vi har fått insikter inom marknadsförutsättningar, inklusive SpagoPix konkurrenskraft, utmaningar och möjligheter, samt en djupare kunskap om användarnas behov, potentiella partners och intressenter och hur de ska nås. Vi har utvecklat en affärsplan som styr klinisk validering och kommersialisering. Strategin är att genomföra en FIH-studie för SpagoPix och därefter förvärva en strategisk partner för fortsatta kliniska studier och kommersialisering.

Upplägg och genomförande

1. Strategisk företagsgranskning: analys av marknad och konkurrens, kartläggning av värdebas för potentiella kunder och definition av kliniska, ekonomiska och regelbundna krav som ska beaktas i fas 2-projektet. 2. Affärsmodell - Utveckla affärsmodellen i linje med företagets vision, värderingar, långsiktiga utveckling och intäktsmål. 3. Affärsplansutveckling och formulering - formulering av den slutliga affärsstrategin, affärsmodellen och kommersialiseringsplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-02240

Statistik för sidan