CLINICAL DEVELOPMENT OF THE NOVEL TUMOUR SELECTIVE CONTRAST AGENT SN132D

Diarienummer 2018-02240
Koordinator SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL) - Spago Nanomedical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en affärsplan som kommer att inkludera en roadmap för de kliniska studierna och efterföljande kommersialisering av det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix.

Förväntade effekter och resultat

SpagoPix har potential att förbättra klinisk diagnos av tidiga eller små tumörer och metastaser och därigenom avsevärt förbättra möjligheterna till goda behandlingsresultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer i huvudsak att utgöras av marknadsundersökning med analys av primär och sekundär marknadsdata samt framtagande av regulatorisk strategi och IP-strategi. Vi kommer även att arbeta aktivt för att närma oss potentiella investerare och initiera finansieringsdiskussioner. Projektet kommer att genomföras med hjälp av "Strategic Business Planning Methodology", vilket innefattar tre huvuduppgifter inklusive "Strategic Business Review", "Business Model Visioning" samt "Business Plan Development and Formulation".

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.