CIRP´s 2nd IPS² Conference

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat