CIRP´s 2nd IPS² Conference

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04794

Statistik för sidan