CHESS Composition with Guarantees for High-integrity Embedded Software Components ASsembly (ARTEMIS)

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 7 583 100 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03955

Statistik för sidan