Chefskap för Sverige. En fråga om relationer och ansvarstagande

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 763 300 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01198

Statistik för sidan