Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chefs- och ledarskapets roll i organiseringen av kunskapsintensivt arbete

Diarienummer
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01973

Statistik för sidan