Chefs- och ledarskapets roll i organiseringen av kunskapsintensivt arbete

Diarienummer 2008-01973
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2013
Status Avslutat