CHANGE

Diarienummer
Koordinator Ergonomidesign AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01061

Statistik för sidan