CFF Göteborg 2016-2019

Diarienummer 2016-03427
Koordinator Göteborgs Universitet - HANDELHÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att vidarutveckla en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö och ytterligare förstärka samarbetet med finansmarknadsaktörer. Målsättningen är att både det internationella forskningssamhället och nationella finansmarknadsaktörer skall uppfatta centrat som ledande i Norden vad gäller forskning med bäring på finansiell intermediering. Centrat skall också utgöra en länk mellan det internationella forskningssamhället och den nationella finansbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningen är att centrats forskning och aktiviteter skall göra avtryck på den internationella forskningsfronten och samtidigt bidra till finansmarknadsaktörers förståelse för var forskningen står i relevanta frågor. Vidare är förväntningen att centrat skall vara en möteplats för världsledande forskare, studenter samt representanter för finansbranschen. Om centrat lyckas med detta kan centrats forskning och information från centrats andra aktiviteter vara viktig input i framtida policydiskussioner.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer fortsätta prioritera internationell rekrytering av världsledande kompetens, publiceringar i topptidskrifter, aktiva seminarieserier och konferenser på aktuella teman med talare från akademin och finansmarknadsaktörer. Med hjälp av forskningsprojekt som använder registerdata från SCB hoppas vi kunna producera forskning som är värdefull för branschen. I kommunikation med representanter för branschen kommer vi också att försöka identifiera forskningsfrågor som är relevanta för finansmarknadsaktörer.

Externa länkar

http://cff.handels.gu.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.