Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CFF Göteborg 2016-2019

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - HANDELHÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen har varit att vidareutveckla en konkurrenskraftig forskningsmiljö och vi anser att vi är på god väg att bli ett internationellt erkänt forskningscenter och ett nationellt kompetenscentrum för finansiell intermediering, finansiell ekonometri och beteende-finans. Den positiva utvecklingen härrör från ökad produktion av högkvalitativ forskning, inklusive flera topp-publikationer, ökade forskningsbidrag och förbättrad marknadsföring, branding och synlighet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen var att centrumets forskning och verksamhet skulle göra fotspår på den internationella forskningsfronten och bidra till att nationella finansmarknadsaktörer och beslutsfattare fick insyn i var forskningen står i relevanta frågor. Dessa förväntningar har uppfyllts med hjälp av topp-publikationer, aktuella konferenser som riktar sig antingen till det internationella forskarsamhället eller till finansindustrin. Centrumets forskare har också deltagit i olika diskussionsgrupper och ibland i media.

Upplägg och genomförande

Den viktigaste ingrediensen i den positiva utvecklingen har varit prioriteringen av internationell rekrytering av världsledande expertis med starka nätverk. Utan detta skulle publikationer i topp-tidskrifter, aktiva seminarieserier och aktuella konferenser med talare från akademin och näringslivet inte varit möjliga. Ökade samarbeten mellan centrats forskare och med det omgivande samhället har också bidragit till den positiva utvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03427

Statistik för sidan